Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
I. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – provozovatele internetového obchodu www.LED-SunWave.cz (dále též prodávající) - společnosti Optimus A-Trade, s.r.o., se sídlem Poličanská 1487, 19016 Praha 9, IČ: 28389689, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138114 (dále též „prodávající“) a kupujícího.

II. Předmět smlouvy

a) Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě (objednávce) nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Rozměry, váha, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.LED-SunWave.cz a  v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Kupující má právo před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů. Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech - např. rozdíly v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen nové zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České Republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Jako záruční list slouží faktura (případně zjednodušený daňový doklad), která je součástí zásilky.

b) Pokud není uvedeno jinak, má se za to, že skladem je 1ks. Další kusy zboží nejsou nárokovatelné. 

III. Místo plnění

Místem plnění je sklad či sídlo prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru. 

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst. 3 občanského zákoníku). 

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést nebo kupující uvede chybné nebo neúplné údaje. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

c)  Případné storno objednávky lze provést emailem či telefonicky před odesláním zboží. Věnujte pozornost článku X - Odpovědnost zákazníka. 

d) Kupující učiněním závazné objednávky zároveň výslovně prohlašuje, že při uzavírání smlouvy podle těchto podmínek nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. V opačném případě může být objednvka zrušena prodávajícím. 

e) Kupující je povinen zkontrolovat údaje v e-mailu, který obdrží po vytvoření objednávky, především pak způsob dopravy, dodací adresu a počet kusů zboží. Pokud kupující tento e-mail po vytvoření objednávky  obratem neobdrží, pak je povinen prodávajícího informovat e-mailem. 

V. Cena a platba

a) Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.LED-SunWave.cz, jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. Optimus A-Trade s.r.o. si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Tyto změny jsou vždy průběžně uváděny v aktualizaci ceníků. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura (nebo zjednodušený daňový doklad) vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím; cena dopravy může být zahrnuta již v ceně - viz dopravní podmínky.  

b) V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem). Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.

c) V případě zájmu více než 1 ks kupující prodávajícího předem kontaktuje pro ověření skladových zásob. 

d) Úhrada zboži: 

Dobírka - úhrada objednaného zboží kupujícím přímo na pobočkách České pošty, doručovatelům České pošty, PPL nebo kurýrovi.

Hotově - úhrada zboží při osobním odběru na pobočce prodávajícího. 

Platba předem - dle zaslané zálohové faktury. 

Objednané zboží bude dle udané dostupnosti a provozních možností prodávajícího předáno přepravci v co nejkratší době. Přeprava závisí na kapacitách přepravce, obvykle mezi 1 až 4 pracovních dnů od předání zboží prodávajícím. Pozor, tato lhůta může být navýšena především v prosinci. Prodávající nenese odpovědnost za navýšení této lhůty dopravcem. V případě produktů, které nejsou skladem je kupující o případném prodloužení dodací lhůty informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

VI. Dodací lhůta 

Dodací lhůta počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzení objednávky kupujícímu). V případě, že kupující po vytvoření objednávky neobdrží obratem potvrzení objednávky na e-mail, musí informovat prodávajícího. Objednané zboží bude expedováno dle udané dostupnosti a provozní vytíženosti prodávajícího v co nejkratší době způsobem zvoleným kupujícím. V případě osobního odběru kupující kontaktuje po vytvoření objednávky prodávajícího a uvede termín převzetí. Obvykle je zboží, které je skladem, expedováno (předáno dopravci) v den potvrzení objednávky nebo v první pracovní den, který po potvrzení přijetí objednávky následuje (s výjimkou prosince, kdy je lhůta prodloužena na 14 dnů). Přepravní lhůta činí obvykle jeden až čtyři pracovní dny dle zvoleného způsobu dopravy. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do deseti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat v této lhůtě. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy. Pokud je u výrobku uvedena dostupnost "není skladem" čeká prodejce na jeho dodání ze strany výrobce. POkud je u výrobku uvedeno datum naskladnění, bude toto zboží odesláno po tomto datu. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a kupující k němu nabývá vlastnického práva.

VII. Dopravní podmínky a poštovné 

Možnosti způsobů expedování zásilky a jejich ceny (včetně DPH): 

a) PPL, dodání do druhého dne od odeslání (140,- Kč). Dobírková částka bude uhrazena při přebírání zboží dopravci.  PPL při platbě předem: 130Kč. Max. 50kg.

Faktura nebo zjednodušený daňový doklad na zboží zakoupené na www.LED-SunWave.cz najdete přiložené v zásilce. Tato faktura slouží zároveň jako daňový doklad, záruční a dodací list.  V případně platby v hotovosti dostane kupující doklad o platbě EET. 

VIII. Záruka a servis


Reklamace se řídí Reklamačním řádem, viz níže. Reklamační řád je součástí obchodních podmínek.

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on–line katalogu na webových stránkách www.LED-SunWave.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru, uhrazením zboží při platbě předem nebo převzetím zboží od dopravce a potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím (příp. uhrazením dobírky). Po dobu záruční lhůty je servis a opravy vyhrazen prodávajícímu, porušení servirní plomby činí reklamaci neuznatelnou, stejně jako jakýkoliv jiný zásah do přístroje nebo užití náhradního dílu, který nebyl dodán prodávajícím. 

c) Místem uplatnění reklamace je adresa pro zaslání reklalací  – Optimus A - Trade, s.r.o., Podskalská 14, 12800 Praha 2. Pracovní doba: Po – Pá. 9:00 – 12:00 (osobní návštěvu je nutné, ve vlastním zájmu, dohodnout předem). O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje v rámci možností daných zákonem (srov. ust. § 622 občanského zákoníku) reklamaci vyřídit. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou a nebo nedůvodnou reklamací. 

e) Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením dokladu o nákupu – faktury nebo zjednodušeného daňového dokladu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně manuálu, kompletního příslušenství, pokud možno i zabaleno v původním obalu. V případě nepředložení dokladu o koupi či pochybnostech prodávajícího o tom, že s údaji v něm bylo manipulováno, může prodávající reklamaci odmítnout. Dále kupující připojí návrh na řešení v případě uznání reklamace (výměna zboží nebo vrácení peněz) a případně připojí také číslo účtu, čímž urychlí proces reklamace. Reklamní materiály si kupující ponechá. Pokud některé z informací chybí, není prodávající povinen je zjišťovat.

f)  Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů a dle zákonných podmínek. Kupující se o výsledku reklamačního řízení bude u prodávajícího informovat, prodávající není povinen kontaktovat kupujícího při vyřízení reklamace. 

g) Při neoprávněné a neodůvodněné reklamaci může prodávající využít zákonného práva účtování skutečně vynaložených nákladů na vyřízení neoprávněné reklamace. Servisní poplatek při neuznání důvodu reklamace, při zaslání výrobci na vlastní žádost zákazníka je vyčíslen dle hmotnosti a ceny zboží. Servisní poplatek za čištění zboží předávaného do reklamačního řízení ve znečištěném stavu je 500 Kč / h.  

IX. Garance vrácení peněz - odstoupení od smlouvy bez odání důvodu

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14-ti dnů od převzetí zboží a to bez nutnosti udání důvodu. Kupující je o této možnosti informován také e-mailem v potvrzení objednávkyPodle §1818 Občanského zákoníku kupující do 14 dnů informuje prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. tato informace musí být podána prokazatelně a prodávající potvrdí přijetí formuláře o odstoupení od smlouvy v co nejkratším termínu. Kupující má nárok na vrácení celé fakturované částky za zboží a na vrácení přepravného v nejnižší hodnotě přepravného nabízené prodávajícím. Informaci o odstoupení od kupní smlouvy s číslem zásilky je nutno zaslat písemně a to buď dopisem na adresu provozovatele nebo e-mailem. Vracené zboží spolu s odstoupením od smlouvy či jinou identifikací zboží, kde bude uvedeno číslo objednávky a číslo účtu pro zaslání peněz, kupující pošle v zákonné lhůtě na adresu prodávajícího. Náklady na zaslání zboží hradí kupující. Zboží musí být zasláno prokazatelným způsobem. Zaslání zboží prodávajícímu na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Zboží by mělo být bez známek užívání nebo opotřebování, pokud možno v původním nepoškozeném obalu, včetně příslušenství a pokud možno včetně prodejního dokladu. Návod je součástí zboží. Prodávající má právo odečíst částku za opotřebení zboží. Kupujícímu bude v zákonné lhůtě a bez zbytečného odkladu vrácena částka. Číslo kupní smlouvy je shodné s číslem objednávky.

Kupující může využít tento formulář:

Číslo objednávky                                                                                          
Jméno, příjmení, adresa  
Telefon, e-mail  
Způsob vrácení zboží  
Číslo účtu pro zaslání peněz  
Způsob a datum odeslání formuláře  

Adresa pro zaslání formuláře a zboží: Optimus A-Trade s.r.o., Podskalská 14, 12800 Praha 2.

X. Odpovědnost zákazníka

Naší prioritou je spokojenost Vás, našich odpovědných zákazníků. Každá zakázka vyžaduje přípravu a zpracování, které stojí čas a tedy i peníze. Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle těchto obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta). Tato smluvní pokuta je vyčíslena na 250 Kč a zahrnuje náklady prodávajícího spojené s balením, expedicí, převzetím a kontrolu nepřevzaté zásilky, kontrolu zboží, kontrolu příslušenství, kontrolu funkcí zboží, test příslušenství, administrativní úkony, kontrolu neporušení originální balení, uvedení zboží do původního stavu a další. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou vymáhány soudní cestou včetně všech nákladů s tím spojených. 

Při odstoupení kupujícím od smlouvy z jakýchkoliv důvodů musí kupující dodat ze zakoupeným zbožím také dárky a zboží, které byly dodány v rámci marketingových a propagačních akcí. Toto se nevztahuje na samolepky, vizitky. 

XI. Recyklace a sběr elektroodpadu

Elektromateriál nepatří do komunálního odpadu! Ceny zboží zahrnují poplatek za ekologickou likvidaci elektromateriálů. Ekologická likvidace veškerých elektro-zařízení prodávaných na www.LED-SunWave.cz je zajištěna v rámci kolektivního systému Retela. Vyřazený elektro-materiál je možné odevzdat na adrese prodejce (možnost odevzdání zařízení určitých typů elektrozařízení může být vázána na povinnost nákupu nového zařízení obdobného typu) nebo na sběrných místech, které najdete zde

Obalové materiály jsou zpracovány v rámci systému EkoKom, jehož je prodejce součástí. 

XII. Ochrana osobních údajů

Prodávající se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České Republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytných údajů o adrese a kontaktních infomrací, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje je možno na základě písemné, elektronické, nebo telefonické žádosti kupujícího upravit, nebo vymazat z databáze společnosti. Souhlasem s těmito Obchodními podmínkami dává kupující zároveň souhlas k případnému zaslání e-mailu s obchodním sdělením. Kupující může kdykoliv zaslat e-mail na info@LED-SunWave.cz s textem "Nemám zájem o news letter" a bude vyřazen z databáze. 

XIII. Vystavení duplikátu dokladu o koupi

Vystavení duplikátu dokladu o koupi je možné v případě, že se kupující prokáže číslem objednávky a za poplatek 150 Kč. Kopii dokladu je možné vystavit pouze osobě uvedené v objednávce, případě osobě zplnomocněné osobou uvedené v objednávce.

XIV. Duševní vlastnictví a autorská práva 

Následujícím ustanovením není dotčeno právo kupujícího využívat materiály k soukromým nekomerčním účelům.

Fotografie produktů jsou vlastnictvím provozovatele f. Optimus A-Trade nebo jsou poskytnuté dodavatelem a mají pouze informativní charakter. Veškeré informace o produktech byly poskytnuty dodavatelem zboží. Popisy produktů, texty, překlady popisů produktů, návody k použití a veškerý obsah stránek, které provozuje Optimus A-Trade s.r.o. jsou duševním vlastnictvím provozovatele. Šířit, kopírovat, zveřejňovat či jakkoliv je využívat ke komerčním účelům je možné pouze s písemným souhlasem provozovatele stránek. Toto ustanovení se vztahuje i na části dotčených materiálů.

Při porušení tohoto ustanovení má provozovatel www.LED-SunWave.cz nárok na smluvní pokutu 2000 Kč za každou jednotlivou stránku, která porušuje autorská práva, pokud obsah není odstraněn do tří pracovních dní od upozornění o takovém jednání. Upozornění bude zasláno na elektronickou adresu uvedenou na doméně, která porušuje autorská práva. Při neodstranění daného obsahu do tří pracovních dnů má provozovatel www.LED-SunWave.cz nárok účtovat provozovateli domény, která porušuje autorská práva 2000 Kč a 150 Kč za každý další započatý den. 

Při neoprávněném šíření návodů (nebo jeho částí), které jsou vlastnictvím Optimus A-Trade s.r.o. má provozovatel nárok na 10000 Kč za každý jednotlivou kopii návodu, tímto nevzniká nárok na další šíření tohoto materiálu. Při porušení autorských práv má Optimus A-Trade zároven nárok na proplacení veškerých dalších nákladů, které mu tímto vzniknou.  

XV EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

XVI. Závěr 

Zasláním objednávky kupující uděluje souhlas s těmito obchodními podmínkami, jejichž součástí je Reklamační řád. 

 

V Praze, dne 19.11. 2015, Optimus A-Trade, s.r.o., aktualizováno.

 

Reklamační řád
I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím společností Optimus A-Trade s.r.o., se sídlem Poličanská 1487, 19016 Praha 9 4, IČ: 8389689, provozovatele www.SunWave.cz, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Odlišnost úpravy reklamačního řádu ohledně některých povinností a práv kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím založené obchodními podmínkami řízené podle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů a prodávající a kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti i v rámci reklamačního řádu, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou. 

Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy. 

Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů. 

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti Optimus A-trade s.r.o. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u společnosti Optimus A-trade s.r.o. je přiložen daňový doklad / faktura, který slouží zároveň jako dodací a záruční list. Při reklamaci vady výrobku kupujícím spotřebitelem je nutno dodat potvrzení o koupi - daňový doklad / fakturu. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce. 

Na provedenou opravu je tří měsíční záruční doba, počínaje dnem ukončení reklamace. Reklamační protokol slouží jako záruční list na opravu a na vyměněné náhradní díly. Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, dopravou a neodbornými zásahy. Kupující dává do reklamačního řízení zboží čisté, v opačném případě mu může být účtován poplatek za čištění zboží. 

Při uplatnění reklamace na zboží, kde byla porušena servisní plomba nebo bylo do zařízení jakkoliv jinak zasaženo, může prodávající reklamaci zamítnout nebo zboží opravit na náklady kupujícího. 

II. Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

a.    Kupující - spotřebitel

Pokud kupující spotřebitel zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou fakturu nebo daňový doklad, doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) prokazatelným způsobem kontaktovat Optimus A-trade s.r.o. k odstranění těchto vad. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 o.z.

V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 

b. Kupující - podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), je povinen ihned (nejpozději do 24 hodin) prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit Optimus A-trade s.r.o. Pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel. 

III. Podmínky záruky

Není-li na faktuře / daňovém dokladu v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje společnost na zboží záruku 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu, po dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.

V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

Z občanského zákoníku vyplývá, že záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vadu, která prokazatelně vznikne před ukončením obvyklé životnosti výrobku, která je při běžném užívání zaručena. U baterií platí zákonná záruční doba 180 dní. U baterií do svítících obojků neručí prodejce za jejich stoprocentní kapacitu.  

IV. Neuplatnitelnost záruky 

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

 • Po vypršení záruční lhůty.
 • V případě mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče, nešetrným zacházením, mechanické úpravy výrobku, nevhodným pouižitím.
 • Pokud byly vady způsobeny počítačovými viry.
 • Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí.
 • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem, používání výrobku v rozporu s jeho účelem.
 • Zboží bylo poškozeno živly, přepětím nebo výpadkem elektrické sítě.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním.
 • Mechanické poškození neumožňuje otestovat reklamovanou vadu.
 • Kupující nedodal veškeré dokumenty, či součásti výrobku.
 • Reklamovaná vada výrobku se vyskytuje pouze ve specifických podmínkách.
 • Při podezření na manipulaci s daty v dokladu o koupi nebo jeho nepředložení (Vydání náhradního dokladu o koupi je možné za poplatek 150 Kč).

Ve výše uvedených, stejně jako dalších možných případech, je reklamace považována za nedůvodnou. Prodávající upozorní kupujícího na neuplatnitelnost záruky elektronickou poštou. Při neoprávněné a neodůvodněné reklamaci může prodávající využít zákonného práva účtování skutečně vynaložených nákladů na vyřízení neoprávněné či neodůvodněné reklamace. 

V. Doživotní záruka

Některé zboží má tzv. doživotní záruku. Doživotní zárukou je myšlena doba, po kterou vlastní daný produkt původní majitel nebo doba do 5 let od ukončení výroby daného produktu. Platná je doba, která vyprší dříve. Tato záruka je poskytována u zboží, u kterého je uvedena a písemně potvrzena prodávajícím.

VI. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace 

 • Kupující zašle reklamovaný výrobek včetně všech jeho součástí, podrobný popis reklamované vady, popis, za jakých podmínek se vada vyskytuje, kopii dokladu o koupi na adresu pro zaslání reklalace (Optimus a-Trade s.r.o., Podskalská 14, 12800 Praha 2).
 • V případě, že se bude jednat o reklamaci neodůvodněnou, bude kupující kontaktován.
 • V zákonné lhůtě bude reklamace vyřízena.
 • Kupující se o ukončení reklamačního řízení informuje u prodejce na info@LED-SunWave.cz, kde uvede číslo dokladu o koupi nebo číslo objednávky.

Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího a to přepravní službou, poštou nebo osobně. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy a to předložením faktury nebo zjednodušeného daňového dokladu a podrobně popsat vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, kupující jednoznačně uvede podmínky, za kterých se výrobní vada projevuje. Reklamované zboží musí být kompletní, to znamená včetně manuálu, kompletního příslušenství, pokud možno i zabaleno v původním obalu. Reklamní materiály si kupující ponechá. Kupující může připojit návrh na řešení v případě uznání oprávněné reklamace (oprava, výměna zboží nebo vrácení peněz) a případně dodat také číslo účtu, pro urychlení reklamačního řízení. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady. Pokud je reklamovené zboží zasláno, přejímající pracovník vypíše reklamační protokol dle informací zaslaných kupujícím. V případě osobního předání do reklamace je kupující povinen všechna data uvést pravdivě a při podpisu zkontrolovat jejich úplnost.  

Přejímající pracovník posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. Pokud je reklamace nedůvodná, bude kupující upozorněn. V případě, že přejímající pracovník posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost uvedena v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).  

Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů a dle zákonných podmínek. Kupující se o ukončení reklamačního řízení bude u prodávajícího informovat, prodávající není povinen kontaktovat kupujícího při ukončení reklamačního řízení. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok dle § 598 o.z. V případě neoprávněné a neodůvodněné reklamace se délka záruční doba neprodlužuje.  

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 

a. výrobní vady - odstranitelné

Jde-li o výrobní vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 

Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry. Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad (alespoň tři) nemůže kupující zboží řádně užívat. Oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamace různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamace třech podstatných vad na věci zároveň. Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli. 

b. výrobní vady - neodstranitelné

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu a faktury nebo daňového dokladu.

Kupující má v případě výskytu neodstranitelné výrobní vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli. 

VII. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace – kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění.  

Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu pro zaslání reklamace (Optimus A-Trade s.r.o., Podskalská 14, 12800 Praha 2). Doporučujeme zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, disket a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím musí být předložena faktura. Pro urychlení reklamačního řízení je doporučeno uvést také číslo objednávky. 

Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů a dle zákonných podmínek. Kupující se o výsledku reklamačního řízení bude u prodávajícího informovat, prodávající není povinen kontaktovat kupujícího při vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace se délka záruční doby neprodlužuje.  

a. podstatné porušení smlouvy

Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem.

V takovém případě může kupující - podnikatel:

 • požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad nebo
 • požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné nebo
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny 

Práva kupujícího zaručená obchodním zákoníkem nejsou tímto ujednáním dotčena.

Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy. 

b. nepodstatné porušení smlouvy

Výrobní vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy. V tomto případě může kupující podnikatel požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny. O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje prodávající. 

Prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Pokud prodávající nestanoví jinak, je tato lhůta 30 dní. Jestliže kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícmu svůj nesouhlas, má se za to, že ji stanovil sám. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozí věty, může kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícho měnit.  

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu a to prok

Administrator

5. 5. 2017 22:13

 
 • Kde nás také najdete
 •